Interna kategorizacija BZS

Badmintonska zveza Slovenije ima določene kriterije za interno kategorizacijo tekmovalcev, ki se jim določi status glede na njihove rezultate v mednarodni konkurenci. Več informacij lahko najdete v dokumentih spodaj (v PDF obliki).

 

AKTUALNA KATEGORIZACIJA:

INTERNA_KATEGORIZACIJA_IGRALCEV_1.1.2020.pdf (seznam internih statusov))

 

KRITERIJI:

INTERNA_KATEGORIZACIJA_Kriteriji_financiranja_reprezentantov_

(od_1.1.2018_dalje.pdf)

 

ARHIV:

Interna kategorizacija tekmovalcev v STRATEGIJA_2011-2020_popravek_23.11.2015.pdf

Povzetek interne kategorizacije: Povzetek_interna kategorizacija

 

INTERNA_KATEGORIZACIJA_IGRALCEV_1.7.2019.pdf 

INTERNA_KATEGORIZACIJA_IGRALCEV_21.1.2019.pdf

INTERNA_KATEGORIZACIJA_IGRALCEV_1.7.2018.pdf (seznam internih statusov)

INTERNA_KATEGORIZACIJA_IGRALCEV_5.1.2018.pdf

INTERNA_KATEGORIZACIJA_IGRALCEV_6.6.2017.pdf (seznam internih statusov)

INTERNA_KATEGORIZACIJA_IGRALCEV_2.1.2017.pdf (seznam internih statusov)

INTERNA_KATEGORIZACIJA_IGRALCEV_18.5.2016.pdf (seznam internih statusov) 

INTERNA KATEGORIZACIJA IGRALCEV 3.11.2012 (seznam internih statusov)

INTERNA KATEGORIZACIJA IGRALCEV 14.8.2013 (seznam internih statusov)

INTERNA KATEGORIZACIJA IGRALCEV 19.11.2013 (seznam internih statusov)

INTERNA KATEGORIZACIJA IGRALCEV 10.7.2014 (seznam internih statusov)

INTERNA_KATEGORIZACIJA_IGRALCEV_29.11.2014 (seznam internih statusov)

INTERNA_KATEGORIZACIJA_IGRALCEV_16.5.2015 (seznam internih statusov)

INTERNA_KATEGORIZACIJA_IGRALCEV_27.11.2015.pdf (seznam internih statusov)