Badmintonska zveza Slovenije
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
elektronska pošta: info@badminton-zveza.si
faks: 01/252-78-02
031/325-194 (sekretar)
http://www.badminton-zveza.si/
PRIJAVE
Državno prvenstvo do 11 let za posameznike in dvojice za sezono 2020
Organizator: BK Medvode
Vodstvo turnirja: Matic Ivančič, 051 257537
Vrhovni sodnik:
Kraj in čas: Sobota, 8. Maj 2021, ob 9.30
Kraj : Športna dvorana Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode
Prihod v dvorano vsaj 30 minut pred začetkom tekem.
Število fantov: 25
Število deklet: 16

FANTJE
1. Pirnovar David [4903](BK Bit)
2. Povšič Oskar [4920](BK Bit)
3. Skubic Anže [4922](BK Bit)
4. Zaletel Bor [4904](BK Bit)
5. Halič Rok [4757](BK Kungota)
6. Plestenjak Bor [4926](BK Ljubljana)
7. Srebrnič Martin [4924](BK Ljubljana)
8. Trobec Benjamin [4923](BK Ljubljana)
9. Berdajs Matic [4898](BK Medvode)
10. Mašić Din [4732](BK Medvode)
11. Sešek Naj [4478](BK Medvode)
12. Vidic Ian [4901](BK Medvode)
13. Zavrl Leon [4900](BK Medvode)
14. Pahor Sven [4810](BK Mladost)
15. Benec Tit [4919](BK Olimpija)
16. Okorn Marcel [4892](BK Olimpija)
17. Škof Mihael [2539](BK Pišece)
18. Kogovšek Patrik [4908](BK Konex)
19. Trampuž Maks [4634](BK Konex)
20. Podojsteršek Sven [4882](BK Karizma)
21. Pušnik Boštjan [4044](BK Karizma)
22. Pušnik Dejan [4888](BK Karizma)
23. Novak Lešnik Tjaž [4851](ŠD Sele-Vrhe)
24. Skarlovnik Žan [4843](ŠD Sele-Vrhe)
25. Bregar Tim [4845](BK Mengeš)

DVOJICE FANTJE
1 4845 - Tim Bregar (BK Mengeš) in 4732 - Din Mašić (BK Medvode)
2 4757 - Rok Halič (BK Kungota) in 4634 - Maks Trampuž (BK Konex)
3 4810 - Sven Pahor (BK Mladost) in brez soigralca
4 4882 - Sven Podojsteršek (BK Karizma) in 4044 - Boštjan Pušnik (BK Karizma)
5 4900 - Leon Zavrl (BK Medvode) in 4898 - Matic Berdajs (BK Medvode)
6 4478 - Naj Sešek (BK Medvode) in 4901 - Ian Vidic (BK Medvode)
7 4919 - Tit Benec (BK Olimpija) in 4892 - Marcel Okorn (BK Olimpija)
8 4903 - David Pirnovar (BK Bit) in 4904 - Bor Zaletel (BK Bit)
9 4922 - Anže Skubic (BK Bit) in 4920 - Oskar Povšič (BK Bit)
10 4923 - Benjamin Trobec (BK Ljubljana) in 4924 - Martin Srebrnič (BK Ljubljana)
11 4851 - Tjaž Novak Lešnik (ŠD Sele-Vrhe) in 4843 - Žan Skarlovnik (ŠD Sele-Vrhe)
DEKLETA
1. Šturm Lara [4925](BK Ljubljana)
2. Kušar Zoja [4899](BK Medvode)
3. Milivojević Teodora [4855](BK Medvode)
4. Sketelj Mia [4902](BK Medvode)
5. Horvat Naja [4811](BK Mladost)
6. Oletič Mia [4632](BK Mladost)
7. Perme Lučka [3421](BK Olimpija)
8. Vidovič Nina [4815](BK Olimpija)
9. Pongrac Kaja [4839](BK Karizma)
10. Šuštar Ema [4192](BK Karizma)
11. Večko Sara [4838](BK Karizma)
12. Vrčkovnik Eva [4837](BK Karizma)
13. Globočnik Šegel Neli [4918](ŠD Sele-Vrhe)
14. Globočnik Šegel Naja [4917](ŠD Sele-Vrhe)
15. Hudnik Ema [4844](ŠD Sele-Vrhe)
16. Bregar Sara [4921](BK Mengeš)

DVOJICE DEKLETA
1 4811 - Naja Horvat (BK Mladost) in 4632 - Mia Oletič (BK Mladost)
2 4838 - Sara Večko (BK Karizma) in 4837 - Eva Vrčkovnik (BK Karizma)
3 4192 - Ema Šuštar (BK Karizma) in 4839 - Kaja Pongrac (BK Karizma)
4 4855 - Teodora Milivojević (BK Medvode) in 4902 - Mia Sketelj (BK Medvode)
5 4899 - Zoja Kušar (BK Medvode) in brez soigralke
6 3421 - Lučka Perme (BK Olimpija) in 4815 - Nina Vidovič (BK Olimpija)
7 4925 - Lara Šturm (BK Ljubljana) in brez soigralke
8 4918 - Neli Globočnik Šegel (ŠD Sele-Vrhe) in 4917 - Naja Globočnik Šegel (ŠD Sele-Vrhe)
9 4844 - Ema Hudnik (ŠD Sele-Vrhe) in brez soigralke

MEŠANE DVOJICE
1 4845 - Tim Bregar (BK Mengeš) in 4815 - Nina Vidovič (BK Olimpija)
2 4810 - Sven Pahor (BK Mladost) in 4632 - Mia Oletič (BK Mladost)
3 4811 - Naja Horvat (BK Mladost) in 4634 - Maks Trampuž (BK Konex)
4 4888 - Dejan Pušnik (BK Karizma) in 4839 - Kaja Pongrac (BK Karizma)
5 4838 - Sara Večko (BK Karizma) in 4882 - Sven Podojsteršek (BK Karizma)
6 4837 - Eva Vrčkovnik (BK Karizma) in 4044 - Boštjan Pušnik (BK Karizma)
7 4757 - Rok Halič (BK Kungota) in 4855 - Teodora Milivojević (BK Medvode)
8 4855 - Teodora Milivojević (BK Medvode) in 4757 - Rok Halič (BK Kungota)
9 4902 - Mia Sketelj (BK Medvode) in 4478 - Naj Sešek (BK Medvode)
10 4898 - Matic Berdajs (BK Medvode) in 4899 - Zoja Kušar (BK Medvode)
11 4901 - Ian Vidic (BK Medvode) in brez soigralke
12 4732 - Din Mašić (BK Medvode) in 3421 - Lučka Perme (BK Olimpija)
13 3421 - Lučka Perme (BK Olimpija) in 4732 - Din Mašić (BK Medvode)
14 4926 - Bor Plestenjak (BK Ljubljana) in 4925 - Lara Šturm (BK Ljubljana)
15 4900 - Leon Zavrl (BK Medvode) in brez soigralke
16 4843 - Žan Skarlovnik (ŠD Sele-Vrhe) in 4844 - Ema Hudnik (ŠD Sele-Vrhe)
17 4851 - Tjaž Novak Lešnik (ŠD Sele-Vrhe) in 4917 - Naja Globočnik Šegel (ŠD Sele-Vrhe)
18 4918 - Neli Globočnik Šegel (ŠD Sele-Vrhe) in brez soigralca

Za vse morebitne pritožbe,pripombe in težave pri prijavah se prosim obrnite na
Boštjan Kodrič, bostjan.kodric@badminton-zveza.si, 040/418 970

Povezava do prijav za uvoz v Excel